Odśnieżanie w OTWOCKU

Odśnieżanie posesji poniżej 500m2                                                               2,00 zł/m²

Odśnieżanie placów, parkingów 500-2000 m2                                           1,40 zł/m²

Odśnieżanie placów, parkingów 2000 – 5000 m2                                       0,90 zł/m²

Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2                        3,00 zł/m²

Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 1000 m2              2,00 zł/m²

Odśnieżanie dachów skośnych, pochyłych                                                   4,00 – 7,00 zł/m²

Usuwanie sopli, nawisów śnieżnych                                                              6,00 – 12,00 zł/mb

Wywóz śniegu, lodu kontenerami 4m³ lub 6 m³                                         od 60zł/m³